Consorci Administració Oberta de Catalunya

Cerca

Què és?

El Cercador és l’eina de cerca que permet als usuaris localitzar la informació rellevant de les administracions públiques a Internet, com ara tràmits i gestions, serveis d’informació i consulta, equipaments públics, etc.

El Cercador ofereix la possibilitat de realitzar cerques tan als continguts propis d’un web com al conjunt de totes les administracions a Catalunya, aportant una visió interadministrativa als resultats de la cerca.

Així no cal conèixer prèviament quina administració ofereix quin servei per poder-hi accedir. Per exemple, si volem conèixer quins ajuts hi ha per crear una empresa, amb la cerca: “ajut creació empresa” el Cercador presentarà l’oferta integrada existent.

Quins continguts ofereix?

El Cercador indexa periòdicament els continguts publicats pels webs de les administracions públiques. En concret, s’indexen els webs de:

El Cercador és l’únic que ofereix una visió interadministrativa, és a dir, amb el Cercador podeu trobar tots els recursos que les administracions aboquen a la xarxa.

Categorització dels resultats

Els resultats actualment es classifiquen en tres categories:

Tràmits: Gestions que els usuaris poden fer amb les administracions (certificats municipals d’empadronament, sol·licitud de la prestació econòmica per a famílies amb fills i filles a càrrec, renovació del títol de família nombrosa, etc.).

Equipaments: Establiments i edificis d’interès públic on s’ofereixen serveis als usuaris (hospitals, escoles, centres d’atenció primària, etc.)

Altres resultats: La resta de resultats que no són ni tràmits ni equipaments (pàgines d'informació, notícies, agenda d’activitats, etc.).

També hi ha la possibilitat d’establir un filtre per municipi. Atès que incloem resultats de totes les administracions, oferim la possibilitat de depurar la cerca utilitzant "àmbit municipal". Aquesta funcionalitat permet que es mostrin els resultats de totes les administracions i "només" el municipi seleccionat.

Pàgina d'inici | Sobre el Cercador | Contacta

© 2012 Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC)

Impulsat per AOC: Administració Oberta de Catalunya