Consorci Administració Oberta de Catalunya

Cerca

Resultats d'informació per a: passaport
141-160 de 1922 resultats
Mostra'm
Àmbit municipal

 1. preins0910

  estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen....Director Tortosa a 10 de març de 2009 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Original i fotocòpia del llibre de família o...estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen....Es pot presentar a secretaria, aportant tota la documentació necessària. Han de sol·licitar-ho tots els alumnes...estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen....

  www.xtec.es/ceip-lamerce-tortosa/200809/preins0910...

 2. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Certificat d'empresa/es en què...que causen baixa en el Règim en què figuraven enquadrats o que sense causar-la reunisquen determinats...del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Certificat d'empresa/es en què...del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Certificat d'empresa/es en què...del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Certificat d'empresa/es en què...

  www.seg-social.es/Internet_5/Trabajadores/Afiliaci...

 3. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  Document Nacional d'Identitat, targeta d'estranger o passaport, segons el cas. Certificat de l'empresa o les...de cotització per contingències comunes corresponents a aquests 12 mesos. Original o còpia de la sentència ferma...li pertoca és igual o superior a la base de cotització del conveni especial. Si l'interessat adquireix la condició de...d'estranger o passaport, segons el cas. Certificat de l'empresa o les empreses on vau treballar durant els 12 mesos...ordinari Procediment Informació General Objecte: Completar les cotitzacions de jubilació, incapacitat...

  www.seg-social.es/Internet_2/Trabajadores/Afiliaci...

 4. Seu Electrònica - Ciutadans - Expedició del Títol Professional de Procurador dels Tribunals

  de la documentació següent: Document d'identitat, passaport o un altre document acreditatiu de la...Cercar 902 007 214 Menú principal Expedició del Títol Professional de Procurador dels Tribunals Expedició del...de la documentació següent: Document d'identitat, passaport o un altre document acreditatiu de la...Europeu que estiguin interessats a incorporar-se a un Col·legi de Procuradors dels Tribunals d'Espanya i que prèviament,...Què és Títol professional que habilita el sol·licitant, llicenciat en Dret per alguna universitat no pertanyent...

  esede.mjusticia.es/cs/Satellite/ca/1215197183456/T...

 5. Seu Electrònica - Ciutadans - Inscripció de Defunció

  necessària Certificat mèdic de defunció. Fotocòpia del DNI o passaport del difunt. Imprès oficial de declaració de...o s'hagi inhumat abans de la inscripció, serà necessària sentència ferma, expedient governatiu o ordre de...de dades. Si no es pogués presentar un certificat de defunció expedit per un Registre estranger, caldrà la tramitació...la qualificació registral, pot demanar totes les dades que consideri oportunes, o el secretari del registre, en la...pot presentar. Acreditació del domicili del promotor a Espanya. Full declaratori de dades. Si no es pogués presentar un...

  esede.mjusticia.es/cs/Satellite/ca/1215197183456/T...

 6. IEC - Borsa d'estudi 2009

  acadèmic. El curriculum vitae. Una còpia del DNI o del passaport. L?aval d?un professor universitari o d?escola...620 Fax +34 932 701 180 Borsa d'estudi 2009 > > > Borsa d'estudi 2009 Ajuts Instituïts l'any 1994. Enguany es...acadèmic. El curriculum vitae. Una còpia del DNI o del passaport. L?aval d?un professor universitari o d?escola...d?escola superior o d?un membre de l?Institut d?Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica de...2009 > > > Borsa d'estudi 2009 Ajuts Instituïts l'any 1994. Enguany es convoquen per catorzena vegada. Aquests...

  www2.iecat.net/gc/ViewPage.action?siteNodeId=908&l...

 7. IEC - Premi general 2009

  de la documentació següent: una fotocòpia del DNI o del passaport del candidat; el curriculum vitae del candidat...Institut d'Estudis Catalans · 2004 · Tots els drets són...Termini d'admissió de candidatures: 5 de desembre de 2008, a les 13 hores Lliurament dels premis: 22 d'abril de 2009...proposades per la Societat Catalana de Biologia. La dotació del premi, que aporta la Fundació de França, és de...pel mateix aspirant i han d?anar acompanyades de la documentació següent: una fotocòpia del DNI o del passaport del...

  www2.iecat.net/gc/ViewPage.action?siteNodeId=912&l...

 8. IEC - Premis generals 2008

  de la documentació següent: una fotocòpia del DNI o del passaport del candidat; el curriculum vitae del candidat...de candidatures: 15 de març de 2006, a les 13 hores Lliurament dels premis: 24 d'abril de 2006 © Institut...de candidatures: 15 de març de 2006, a les 13 hores Lliurament dels premis: 24 d'abril de 2006 © Institut d'Estudis...> > Premis generals 2008 Premi Josep M. Sala-Trepat Premi instituït l'any 1990 per la Fundació de França, des del...de la documentació següent: una fotocòpia del DNI o del passaport del candidat; el curriculum vitae del candidat...

  www2.iecat.net/gc/ViewPage.action?siteNodeId=435&l...

 9. Sense títol

  de la següent documentació: Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir. Acreditació de la...Municipals--- Turisme de Cambrils Museu d'Història de Cambrils ViudNit Policia...de la següent documentació: Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir. Acreditació de la...al registre censal és gratuïta. Darrera actualització: 13/01/2011 Notícies Agenda Ajuntament de Cambrils Plaça...i Salvament Educació i polítiques Actives Ocupació Inscripcions on-line a Activitats Biblioteca Municipal Esports...

  www.cambrils.cat/categorias/index/viure-a-cambrils...

 10. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Certificat expedit per...mitjançant la subscripció d'un conveni especial limitat únicament a aquesta prestació. Beneficiaris: Els espanyols...Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Certificat expedit per...corresponent al domicili del sol·licitant. Terminis: Dos terminis: 90 dies naturals a partir de la data causant....intergovernamentals. Imprés: Documentació: Original i còpia: Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o...

  www.seg-social.es/Internet_5/TramitesyGestiones/Co...

 11. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Certificat d'empresa/es en què...| Barra de navegació | | | | | | | | | Buscar: àrea: Tràmits i Gestions Está a: > > > > Conveni especial...del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Certificat d'empresa/es en què...especial. Per adquirir l'interessat condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent. Per defunció de...especial. Per adquirir l'interessat condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent. Per defunció de...

  www.seg-social.es/Internet_5/TramitesyGestiones/Co...

 12. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. (En el cas de variació de dades...Altres dades d'interés: La base mensual de cotització estarà constituïda per la diferència entre les bases...tindre opció l'interessat. . En el que no estableix l'article , aquest conveni es regula per les normes...per compte d'altre o assimilats que per atenció d'un menor de sis anys, d'un minusvàlid físic, psíquic o...del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. (En el cas de variació de dades...

  www.seg-social.es/Internet_5/TramitesyGestiones/Co...

 13. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Original o còpia de la resolució...de concessió del subsidi. On tramitar-ho: Davant la corresponent al domicili del sol·licitant. Terminis: Dos terminis:...desocupació amb dret a cotització a la Seguretat Social per la contingència de jubilació. Quan el treballador tinga...del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Original o còpia de la resolució...Altres dades d'interés: En el que no s'estableix en l' , aquest conveni es regula per les normes generals....

  www.seg-social.es/Internet_5/TramitesyGestiones/Co...

 14. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. On es tramita: Davant la...Copyright © Seguridad Social. 1995. Tots els drets reservats. Menú de...i s'extingisca algun o tots els seus contractes de treball quan preste servicis en situació de pluriactivitat...del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. On es tramita: Davant la...i cessament en alguna o totes les activitats que donaran lloc a la seua inclusió obligatòria en dos o més règims del...

  www.seg-social.es/Internet_5/TramitesyGestiones/Co...

 15. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Certificat expedit per la...Qualsevol moment posterior a la data de retorn sense que siga exigible el compliment de cap termini. Els familiars,...consecutives o cinc alternatives. Quedar comprés l'interessat en el camp d'aplicació de qualsevol règim de la...No abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc alternatives. Quedar comprés...| | | | | | | | | Buscar: àrea: Tràmits i Gestions Está a: > > > > Conveni especial dels emigrants...

  www.seg-social.es/Internet_5/TramitesyGestiones/Co...

 16. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. On tramitar-ho: Davant la...especial. Requisits: S'haurà d'acreditar el nomenament com a funcionari o agent temporal de la Comunitat Europea,...d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. On tramitar-ho: Davant la corresponent al domicili del...dels drets passius adquirits en concepte de jubilació o retir i de viudetat. Imprés: Model Documentació: Original i...Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. On tramitar-ho: Davant la...

  www.seg-social.es/Internet_5/TramitesyGestiones/Co...

 17. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. On tramitar-ho: Davant de la...la Tresoreria General de la Seguretat Social o administració corresponent al domicili del sol·licitant. Terminis: Dos...de tres mensualitats consecutives o cinc alternatives. Per quedar comprés l'interessat en el camp d'aplicació de...mes natural anterior a la data d'iniciació d'aquestes situacions fóra superior a la base mínima corresponent al grup...Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. On tramitar-ho: Davant de la...

  www.seg-social.es/Internet_5/TramitesyGestiones/Co...

 18. Seguridad Social: Tràmits i Gestions

  Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Acreditació de ser esportista...a: > > > > Conveni especial per a esportistes d'alt nivell Conveni especial per a esportistes d'alt nivell...Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Acreditació de ser esportista...| | | Buscar: àrea: Tràmits i Gestions Está a: > > > > Conveni especial per a esportistes d'alt nivell Conveni...Del Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o passaport, segons el cas. Acreditació de ser esportista...

  www.seg-social.es/Internet_5/TramitesyGestiones/Co...

 19. Vila d'Arbeca

  del president dels EUA a la regió i les renovades esperances de pau, Barenboim va recomanar prudència. I es va...va fundar amb el difunt intel.lectual palestí Edward Said l'orquestra East Diwan, que reuneix joves músics àrabs i...cisjordana de Ramal.la. "Espero que el meu nou estatus --va postil.lar el músic jueu, de 65 anys i origen argentí--...uns quants enemics a aquest sector de la dreta israeliana que el menysprea per les seves crítiques a l'ocupació....com la direcció de l'Orquestra Simfònica de Chicago, la Staatskapelle de Berlín o La Scala de Milà, també està marcat...

  www.arbeca.org/noticia.php?ID=1186

 20. Vila d'Arbeca

  aquest paper no els feia falta i que n'hi havia prou amb el passaport i la partida de naixement. Segons l'alcalde de...des d'aquí. Al cap d'una setmana, però, la seva dona va haver de tornar si no volia perdre la feina i, un cop...feia falta i que n'hi havia prou amb el passaport i la partida de naixement. Segons l'alcalde de Bellpuig, Ramon...d'origen senegalès que fa 5 anys que viuen a Bellpuig i tenen feina tots dos en una empresa de la població. El nen,...aquest paper no els feia falta i que n'hi havia prou amb el passaport i la partida de naixement. Segons l'alcalde de...

  www.arbeca.org/noticia.php?ID=1222

 

Dins d'altres

Cerca avançada | Consells de cerca | No ho trobes? Ajuda'ns a millorar

Pàgina d'inici | Sobre el Cercador | Contacta

© 2012 Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC)

Impulsat per AOC: Administració Oberta de Catalunya